Ekibimiz

Kübra YILMAZTÜRK YILDIRIM
Dr. Öğretim Üyesi, Psikolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Eğitim: Ph. D. 2019, İstanbul Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bağlanma teorisi; bağlanmanın nörobiyolojisi, seksoloji- cinsel doyum, pozitif psikoloji; ontolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık, disosiyasyon ve disosiyatif kimlik bozukluğu, psikodrama; grup psikoterapileri, hipnoterapi, terapötik kartlarla bilinçdışı süreçlerin çalışılması, bilişsel-davranışçı psikoterapiler, çift ve aile danışmanlığı; ailede psikopatoloji ile çalışmak.
Seçilmiş Çalışmaları: “Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi” (2010) başlıklı yüksek lisans bitirme projesini ve “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” (2019) başlıklı doktora tezini yazdı. “Bağlanma, Mutluluk ve Cinsellik” (2021) yayın aşamasındaki kitabıdır. Ana-Baba Bağlanma Stilleri İle Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış, Bağlanma Ve Rol Kuramı Üzerinden Kültüre Ve Bireyin Hikâyesine Postmodern Bir Bakış, “Bağlanma Stillerinin ve Ontolojik İyi Oluşun Cinsel Doyum Üzerine Etkisi” makale ve bildirilerinden bazılarıdır

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-6
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542
Ofis Saati: Salı 11.00-12.00 (Zoom)

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


 

Dilara KURU
Dr. Öğretim Üyesi, Psikolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Eğitim: Ph.D 2018, Aston Üniversitesi

Araştırma Alanları: Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi, Lider-Üye Etkileşim Teorisi, Kıskançlık, Gurur, Yüksek Performans Gösteren Çalışanlar, Çalışan Bağlılığı, Duygu Düzenleme, Duygu Etkleşiminin Liderlik Tarzına Etkileri, Takım Performansı, Kurumsal Bağlılık, Grup Davranışları, Liderlik Süreçleri
Seçilmiş Çalışmaları:
What is the Impact of Iconic Brands on Consumer Buying Behaviour In Turkey? / İkonik Markaların Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri, Türkiye’’ (2012) adlı yüksek lisans ve ‘’The Role of Leaders‘ Ambivalent Attitudes on High Performing Employees’ Attitudes and Performance / Liderlerin Değişken / Belirsiz Duygularının Yüksek Performans Gösteren Çalışanların Davranış ve Performansları Üzerindeki Etkisi’’ (2018) adlı doktora tezlerini yazdı. “The Loneliness of Organisational Leaders and Regulation of Emotion”, Human Development (iSHuD 2013); “The role of leaders’ ambivalent attitudes on high performing employees’attitudes and performance”, (Midlands Regional Doctoral Colloquium 2015) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A202-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1512
Ofis Saati: Pazartesi, 10.00-11.00

Google Academic, YÖKSİS CV, Academia