Hakkımızda

Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin akademik elemanlarına, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilere psikolojinin alt alanlarında uygulama ve araştırma yapmak için kurumsal çerçeve ve altyapı sunmayı amaçlamaktadır. Teorik bilgilerin uygulama alanına aktarılması, tekrar güncellenmesi ve farklı araştırma projelerine dönüştürülmesi için Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.   

Psikolojinin alt alanlarında farklı kuramları ve yöntemleri uygulamak ve değerlendirmek, bu alanlarda bilgi üretmek ve bunları paylaşmak için bu kurumsal yapı önem arz etmektedir. Dolayısıyla merkez psikoloji bilim alanının üniversitemizde ve ülkemizde gelişmesine katkıda bulacaktır.  

Merkezin kurulma gerekçelerinden biri de üniversitemiz öğrencilerinin, Samsun ve çevresinde yaşayanların hızla artan psikolojik destek/psikoterapi ihtiyaçlarına nitelikli çalışmalarla cevap vermektir.

Merkezden yardım alan kişi, aile ve grupların aktardıkları verilerin araştırma verisine dönüştürülerek yorumlanması bölgede yaşayan insanlar, aileler ve grupları daha iyi tanıma ve onların beklentilerine uygun psikolojik destek/psikoterapi hizmeti verme ve psikoloji alt alanlarında uygulama ve araştırma yapma imkânı verir.  

Merkez, üniversitenin akademik elemanlarına ruh sağlığı alanındaki mesleklerle ilgili araştırma yapma ve alan çalışanlarının etkinliğini artıracak yöntem ve teknikler tanımlama imkânı verir. Elde edilen veriler ruh sağlığı çalışanlarıyla rapor, makale, seminer ve eğitimler aracılığıyla paylaşılır, ruh sağlığı alanında çalışanların mesleki bilgi ve becerileri pekiştirilir.

Merkez Samsun’da ruh sağlığı alanında çalışanlara eğitim, süpervizyon ve destek sağlar.