Misyon ve Vizyon

Merkezin Amaçları
Merkezin amaçları, psikoloji bilimi ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları
a) Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere ve diğer kişilere danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermek.
b) Psikoloji biliminin alt alanlarında yurt içinde ve dışında, araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve
yapılmakta olan bu gibi çalışmaları desteklemek, proje hazırlamak ve danışmanlıklar yapmak.
c) Psikoloji alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler,
sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
ç) Psikoloji alt alanlarında uygulama ve araştırma altyapıları oluşturmak.
d) Lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere uzman denetimi ve süpervizyon altında uygulama
yapma imkânı vermek.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
f) Psikoloji bilim alanındaki gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.
g) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.
ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.